oasis plant nursery logo

Ground Cover Plants

Ground Cover Plants - Bloodleaf

Bloodleaf

Iresine herbstii

 

Ground Cover Plants - Bower of Beauty

Bower of Beauty

Pandorea jasminoides

 

Ground Cover Plants - Cane Stemmed Begonia

Cane Stemmed Begonia

Begonia sp

 

Ground Cover Plants - Chenille Plant

Chenille Plant

Acalypha reptans

 

Ground Cover Plants - Dwarf Asparagus

Dwarf Asparagus

Asparagus sp

 

Ground Cover Plants - Blue Chalk Sticks

Blue Chalk Sticks

Kleinia mandraliscae

 

Ground Cover Plants - Brazilian Walking Iris- Blue

Brazilian Walking Iris- Blue

Neomarica gracilis

 

Ground Cover Plants - Cast Iron Plant

Cast Iron Plant

Aspidistra elatior

 

Ground Cover Plants - Common Rush

Common Rush

Juncus usitatus

 

Ground Cover Plants - Haworthia

Haworthia

Haworthia fasciata