oasis plant nursery logo

Drought Tolerant Plants

Drought Tolerant Plants - Bird of Paradise

Bird of Paradise

Strelitiza reginae

 

Drought Tolerant Plants - Bottle Tree

Bottle Tree

Brachychiton rupestris

 

Drought Tolerant Plants - Cast Iron Plant

Cast Iron Plant

Aspidistra elatior

 

Drought Tolerant Plants - Colvillea

Colvillea

Colvillea racemosa

 

Drought Tolerant Plants - Cotton Palm

Cotton Palm

Washingtonia robusta

 

Drought Tolerant Plants - Blue Chalk Sticks

Blue Chalk Sticks

Kleinia mandraliscae

 

Drought Tolerant Plants - Bower of Beauty

Bower of Beauty

Pandorea jasminoides

 

Drought Tolerant Plants - Chenille Plant

Chenille Plant

Acalypha reptans

 

Drought Tolerant Plants - Common Rush

Common Rush

Juncus usitatus

 

Drought Tolerant Plants - Curry Leaf Plant

Curry Leaf Plant

Murraya koenigii